• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

       Logo

       ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรามีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานจำนวน ๑ อัตรำ จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือผู้ที่จบวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า อัตราค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐ บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม

เขียนโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา

site map

wcag1AAA   sitemap logo direction  

 

ที่อยู่ :  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
 เบอร์โทรศัพท์ 038-512520 ต่อ 118 โทรสาร 038-814430 Hotline มท. 32920 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    กลับด้านบน...(หน้าแรก) Home-icon