ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่เดินทางเข้ารับตำแหน่งวันแรกที่ศาลากลางจังหวัด

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 022333

 

                    วันนี้( 2 ต.ค.56 )  นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมาทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวันแรก  โดยในช่วงเช้าได้เดินทางเข้าสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ  จากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะศาลพระภูมิ  บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด  ก่อนจะเดินทางเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  ณ ห้องพระธาตุ  ชั้น2 ศาลากลางจังหวัด  และเข้าชมพระแสงดาบศัสตราวุธ ประจำมณฑลปราจีนบุรี  ภายในสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา  ก่อนที่จะเดินทางเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตร ภายในห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   

                                     IMG 022777

                                                                         IMG 023000

                                                                         IMG 024111

                                                                           IMG 026333

                                                     IMG 030333

                                                                          

IMG 030555

                                        IMG 0309999

 

   สำหรับประวัติของ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม2500  ภูมิลำเนาจังหวัดสุโขทัย  ประวัติการศึกษา/อบรม  สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (นิด้า) /สถาปนิก รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการปกครอง/ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 17 กรมโยธาธิการ/นักบริหารงานผังเมือง รุ่นที่ 2 กรมการผังเมือง/Land Readjustment Project Jica (ประเทศญี่ปุ่น)/วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 32 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง/เสริมสร้างสมรรถนะหลักการบริหาร รุ่นที่ 5 สำนักงาน ก.พ./นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย ประวัติการรับราชการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุโขทัย/เจ้าหน้าที่บริหารงานผังเมือง 8 สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุโขทัย/ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองกรุงเทพ ฯ/ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและปฏิบัติการผังเมืองอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ (นักผังเมือง 9) /ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค (นักผังเมือง 9) /รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่ 1 ตุลาคม 2556  ปัจจุบันรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

                                                                                                                        ************************

 

ชาญณรงค์/ข่าว-ภาพ

 

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

 

เขียนโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่เดินทางเข้ารับตำแหน่งวันแรกที่ศาลากลางจังหวัด

site map

wcag1AAA 
sitemap logodirection  
ที่อยู่ :  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
เบอร์โทรศัพท์ 038-512520 ต่อ 118 โทรสาร 038-814430 Hotline มท. 32920
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  กลับด้านบน...(หน้าแรก) Home-icon