ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน
   ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จะทำการรับสมัครคัดเลือกเยาวชน สตรี และประชาชน ที่มีฐานะขาดแคลนยากจนเพื่อเข้าฝึกอบรมวิชาชีพแบบพักอาศัยประจำ หลักสูตร 6 เดือน รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี บริการโรงแรม ช่างไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ตัดผมชาย เสริมสวยสตรี โภชนาการ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศิลปะประดิษฐ์ และแผนกโภชนาการและอาหารญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-241072 ในวันและเวลาราชการ **********************
 ที่มา :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โดย :   สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

@ Copyright 2008 By  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถนนเรืองวุฒิ  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2520