• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทราเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในห้วงฤดูฝน ปี2565

 

วันนี้ (2 มิ.ย.65) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุม เตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในห้วงฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ เริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกหนาแน่น ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ และ การช่วยเหลือ ประชาชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี2565 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และ สำรวจเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ ตลอดจน มีการวางแผนการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ และ มีการแจ้งเตือนทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

sitemap icon

Main Menu