• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

การจัดการแข่งขันกีฬานนทรีสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ⚽️การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี  11 คน ระหว่าง VIP จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา & ภาคประชาชน⚽️⚽️⚽️ณ สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 ชมวีดีโอ คลิก


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน
รุ่น 49 ปี
ยุติธรรม พบ ศึกษา ผล 1 : 4

รุ่น 50 ปี
ส่วนราชการ พบ สสจ. ผล 2 : 3


วันพุธที่  2 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.


ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี
ทีมส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบ ทหาร
ผล 1 : 9

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ศึกษาธิการ พบ เอกชน
ผล 1 : 5

ท้องถิ่น พบ ทหาร
ผล 7 : 2


วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี
ทีมเอกชน พบ ท้องถิ่น
ผล 0 : 0

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ตำรวจ พบ ยุตอธรรม
ผล 3 : 0


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
รุ่น 49 ปี
ตำรวจ พบ สสจ. ผล 5 : 3

รุ่น 50 ปี
ท้องถิ่น พบ ทหาร ผล 7 : 2


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี
ทีมยุติธรรม พบ เอกชน
ผล 1 : 5

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ส่วนราชการ พบ ตำรวจ
ผล 0 : 3


วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี
ทีมส่วนราชการ พบ ทีมตำรวจ
ผล 1 : 5

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ทีมศึกษาธิการ พบ ทีมท้องถิ่น
ผล 0 : 2


วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี
ทีมศึกษา พบ ทีมท้องถิ่น
ผล 2 : 3

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ทีม สสจ. พบ ทีมยุติธรรม
ผล 2 : 1


 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

คู่ที่ 1 ทีมสาธารณสุข เสมอ ทีมทหาร ด้วยสกอร์ 1-1
คู่ที่ 2 ทีมเอกชน ชนะทีมทหาร ด้วยสกอร์ 2-1

 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

คู่ที่ 1 ทีมท้องถิ่น ชนะทีมทีมยุติธรรม 8-2
คู่ที่ 2 ทีมยุติธรรม ชนะทีมส่วนราชการ 4-2

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

คู่ที่ 1 ทีม สสจ ชนะ ทีมส่วนราชการ 6-3
คู่ที่ 2 ทีมทหาร ชนะ ทีมศึกษา 5-4

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 (การจัดการแข่งขันกีฬา 7 คน) เวลา 15.30 น. - 18.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยจันทร์) อบจ.ฉช.

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี
ทีมศึกษา พบ ทีมเอกชน
ผล 2 : 2

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ทีมสสจ.พบ ตำรวจ
ผล 0 : 5

 
 
 

sitemap icon

Main Menu