ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

sitemap icon

Main Menu