ประกาศรับสมัครงาน

♦นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมการจัดหางาน คือการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะประเทศอิสราเอล ที่รัฐบาลมีความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐอิสราเอลเพิ่มโควตารับแรงงานภาคเกษตร (ปลูกพืช/ เลี้ยงสัตว์) จากประเทศไทยเป็น 6,500 คนจากเดิม 5,000 คน
▶ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/99217

หน้าที่ 1 จาก 4

sitemap icon

Main Menu