• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

กาชาดฉะเชิงเทรามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อ.บางน้ำเปรี้ยว และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.แปลงยาว พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง

วันนี้ ( 19 ก.ย. 2565 ) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จำนวน 220 ชุด และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.แปลงยาว จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมีผู้แทนอำเภอมารับมอบ
จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เนื่องด้วยช่วงวันที่ 20 สิงหาคม - 14 กันยายน 2565 ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฏรในหลายพื้นที่ รวมพื้นที่ความเสียหายในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ใน 2 ตำบลได้แก่ 1. ตำบลคลองหลวงแพ่ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 รวมจำนวน 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 1,551 ครัวเรือน
2 . ตำบลคลองเปรง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12 รวม 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 590 ครัวเรือน รวม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 2,141 ครัวเรือน
ทั้งนี้ในเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราได้สนับสนุนถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแล้ว - ครัวเรือน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

sitemap icon

Main Menu