• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

7 ก.ย. 65 จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จากนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

7 ก.ย. 65 จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จากนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลดีเด่นด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกประกาศรับรองประจำปี 2565
✌️ ซึ่งเป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชน โดยมีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

sitemap icon

Main Menu