• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

อัตราโทษ กฎหมายจราจรฉบับใหม่ บังคับใช้ 5 ก.ย.นี้

-เพิ่มโทษเมาแล้วขับ ผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน 1 ปี / ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท / ทั้งจำทั้งปรับ
-ผิดซ้ำภายใน 2 ปี จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท ศาลลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ

-ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
-ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

-การรัดเข็มขัดนิรภัย ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
-ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ในชีวิตหรือร่างกายผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

sitemap icon

Main Menu