• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

วัดสมานรัตนาราม ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชาช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี วันที่ 31 ส.ค. – 9 ก.ย. 65 คาดสิบวันนี้เงินสะพัดหลายล้านบาท

เทศกาลคเณศจตุรถี เป็นเทศกาลพิเศษในการทำพิธีบูชาพระพิฆเนศ เชื่อกันว่าพระองค์จะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อประทานพรอันประเสริฐสูงสุดแก่ผู้ศรัทธา เทศกาลนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 10 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ และในปี พ.ศ.2565 นี้ ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565
ที่วัดสมานรัตนาราม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางเสวยสุขสีชมพู ซึ่งวันนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว และผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมากราบสักการะ ขอพระพระพิฆเนศ ซึ่งมีความเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ประกอบกับสถานที่ตั้งของพระพิฆเนศที่วัดสมานรัตนาราม หันหน้าไปยังแม่น้ำบางปะกง ซึ่งถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่มีความเป็นสิริมงคล
เนื่องจากที่ประเทศอินเดียจะมีการจัดสร้างเทวรูปเพื่อบูชา จากนั้นจะแห่องค์เทวรูปไปส่งเสด็จพระองค์สู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ และทำการบูชาด้วยประทีปเป็นขั้นตอนสุดท้าย และจะลอยองค์เทวรูปพระพิฆเนศลงสู่แม่น้ำหรือทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับสู่วิมาน
และวันนี้ได้มีชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งเป็นชาวนิวเดลลี เดินทางมาจากกรุงเทพ นับถือศาสนาฮินดู และมีความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันเกิดพระพิฆเนศ มาขอพรแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจ และชีวิตส่วนตัว
สำหรับคาถาบูชา และขอพรพระพิฆเนศ ให้สวดภาวนา “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” ทั้งหมด 108 จบ และทำสมาธิตั้งจิตให้มั่นระลึกถึงองค์พระพิฆเนศ แผ่เมตตาแล้วกล่าวว่า “โอม ศานติ ศานติ ศานติ” และขอพรตามปรารถนา
พระพิฆเนศปางเสวยสุขสีชมพู ถือเป็นแลนด์มาร์คอันศักดิ์สิทธิของวัดสมานรัตนาราม และเป็นดัชนีวัดด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย ช่วงเวลาสิบวัน ในช่วงของเทศกาลคเณศจตุรถี จึงคาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวหลายล้านบาท

sitemap icon

Main Menu