• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดโครงการอบรมการเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP ฉะเชิงเทรา กับ ทีมปกครองท้องที่ ALL STAR

วันนี้ (17 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์นักปกครองต่อการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ผลสัมฤทธิ์ โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ปลัดอำเภอ และบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับฟังการบรรยาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีผู้บริหาร ที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง บุคลากรในองค์กรมี ความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารับผิดชอบในการตัดสินใจ ในการดำเนินงานมีความมุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ คิดเร็ว ทำเร็ว และ มีความคิดริเริ่มในโครงการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมเสมอ โดยนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้รับฟังสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย
จากนั้นเป็นการร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP ฉะเชิงเทรา กับ ทีมปกครองท้องที่ ALL STAR ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ซึ่งเกมส์การแข่งขันทั้งสองทีมผลัดกันรุกและรับอย่างสนุกสนาน โดยเป็นการแข่งขันกระชับมิตร ที่สร้างความสุขให้ทั้งผู้เล่นและกองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย ที่ส่งเสียงเชียร์สนั่นรอบสนาม

sitemap icon

Main Menu