• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์

วันนี้ (15 ก.ย. 65) เวลา14.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดีเด่นของอำเภอ 11 อำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอำเภอบ้านโพธิ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานสรุป พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินการโครงการของเซียนอำเภอบ้านโพธิ์
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร โคก หนอง นา จำนวน 4 ราย เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 2 ราย และเกษตรกร TPMAP จำนวน 1 ราย และพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอบ้านโพธิ์ ตามโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯพร้อมคณะ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตรที่นำมาแสดงและจำหน่ายและชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงคุณภาพ อำเภอบ้านโพธิ์

sitemap icon

Main Menu