• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี2563 - 2565

วันนี้ (16 กันยายน 2565) ที่ศาลาพระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร นายไมตรี ไตรติลานันนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 – 2565 โดยมีพระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามมวรวิหาร นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แกนนำหมู่บ้าน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
เนื่องด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบกับงบประมาณของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจการของราษฎร เพื่อให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 274 กองทุน และมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 33 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 11 หมู่บ้าน , ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 11 หมู่บ้าน และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 11 หมู่บ้าน

sitemap icon

Main Menu