• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

มอบนโยบาย ตามโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบนโยบาย ตามโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันนี้ (13 กันยายน 2565) ที่โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟคลับ อำเภอบางคล้า นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบนโยบายให้กับนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามโครงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับพื้นที่ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ

sitemap icon

Main Menu