• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จังหวัดฉะเชิงเทราประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ ( 13 ก.ย. 65) 10. 30 น. ที่ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 31 /2565 พร้อมด้วย สาธารณสุข ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 – 13 กันยายน 2565 รวมฉีดวัคซีน โควิด-19 จำนวน 1,804,721 โดส แยกเป็นเข็ม 1 คิดเป็น 87.45 เข็ม 2 คิดเป็น 76 .02 % เข็ม 3 คิดเป็น 43.67% เข็ม4 คิดเป็น 8.46% และเข็ม5 คิดเป็น 0.49%
สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันนี้ (13 กันยายน ) จังหวัดฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันในจังหวัด PCR และ ATK (มีอาการ) รวมจำนวน 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,190ราย เสียชีวิตสะสม 29 ราย

sitemap icon

Main Menu