• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอคลองเขื่อน


วันนี้ (12 ก.ย. 65) เวลา14.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองเขื่อน นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ มอบนโยบายและมอบสิ่งของแก่สมาชิกกองอาสาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองเขื่อน ที่ 11 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนเดินทางไปที่หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน โดยมีนายอำเภอคลองเขื่อน กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานสรุป พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินการโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพอำเภอคลองเขื่อน
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน และพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอคลองเขื่อน ตามโครงการมหาดไทยสัญจรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯพร้อมคณะ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตรที่นำมาแสดงและจำหน่ายและชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงคุณภาพ อำเภอคลองเขื่อน

sitemap icon

Main Menu