• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

เทศกาลบอลลูนและมหกรรมอาหารอร่อย

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลน์สไตล์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดงานเทศกาลบอลลูนและมหกรรมอาหารอร่อย เพื่อ สร้างความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในงานพบกับร้านค้าอาหารอร่อย จับจ่ายใช้สอยคนละครึ่ง โอนผ่านพร้อมเพย์ ปลอดภัยไร้โควิด

sitemap icon

Main Menu