• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)


วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ แสงภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ทรีทเมนท์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแถลงข่าวเปิด กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2565 เพื่อนำร่องเป็นเส้นทางสุขภาพ ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและได้รับความนิยม อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

sitemap icon

Main Menu