• banner
  • แบนเนอร์ 2
  • แบนเนอร์คำขวัญจังหวัด
  • banner1
  • picsarakang
  • งานประจำปี
  • bannerprccs1
  • banner_ccs4.0
  • hinsorn1

ประชม คพร.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิสูจน์สิทธิที่ดินบึงขุนรักษ์ และการออกโฉนดที่ดินในเขตอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน อ.บางปะกง จำนวน 4 ราย

วันที่ 31 ส.ค. 65 ที่ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด หรือ คพร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่และอำนาจว่าด้ายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมีวิธีการดำเนินงานอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ตามมาตรการของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อีกด้วย
สำหรับการประชุมวันนี้มีเรื่องติดตาม กรณีร้องเรียนมีผู้บุกรุกพื้นที่บึงขุนรักษ์ ม.2 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว การยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในเขตอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ อ.บางปะกง และพิจารณาข้อเท็จจริง กรณีที่ สำนักงานทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่ามีเอกชนบุกรุกที่ดินของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ อ.พนมสารคาม แปลงยาว สนามชัยเขต และ ท่าตะเกียบ

sitemap icon

Main Menu