ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา   <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1   <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

โครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี  <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด  <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563  <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

  


ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562   <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562   <<< กดเพื่อดาวน์โหลด >>>

 

 

sitemap icon

Please publish modules in offcanvas position.