ประวัติศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ประวัติศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในสมัยราชกาลที่ 5 อิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตกยิ่งเด่นชัดขึ้นไปอีก กิจการต่างๆ ถูกคุกคามจนไทยต้องใช้กุศโลบายทางการเมืองนำหน้าทหาร พร้อมๆกับการพัฒนา บ้านเมืองให้มีความทันสมัย มีการนำระบบ”เทศาภิบาล” มาใช้โดยรวบรวมเมืองต่างๆขึ้นเป็นมณฑล ฉะเชิงเทราได้ร่วมมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอันยิ่งใหญ่ โดยรวมเป็นหนึ่งในมณฑลปราจีน เมื่อ พ.ศ. 2435 และต่อมาได้กลายเป็น “ที่ว่าการมณฑล” ซึ่งมีความสำคัญในด้านการเมืองการปกครองอย่างยิ่ง จนจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็นจังหวัดเมื่อปี พ.ศ. 2459 ในแผ่นดินราชการที่ 6 ต่อมาระบบเทศาภิบาลยุติลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลกิจการบ้านเมือง

13336307 1108357629221076 235857096 n

ศาลาว่าการมณฑลปราจีน สร้างในสมัยราชกาลที่ 5 ต่อมาใช้เป็นศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

S 48349210

S 48349211

S 48349212

S 48349213

S 48349214

S 48349213

S 48513027

S 48513028

S 48513029

sitemap icon

Please publish modules in offcanvas position.