ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ติดปืนฉีดน้ำดับเพลิงและติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่น ไฮดรอลิค) พร้อมกระเช้าไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า แบบหัวเก๋งหน้าสั้น พนักงานสามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นถังบรรจุน้ำรูปวงรี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร มีปั๊มสูบน้ำแรงดันสูงและสามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้วระหว่างหัวเก๋งและถังบรรทุกน้ำติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่นไฮดรอลิค)พร้อมกระเช้าไฟฟ้าตัวรถและอุปกรณ์ติดรถเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวน 1 คัน พร้อมพ่นตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ด้วยสีขาว เว้นแต่สีขาวมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 1. รถบรรทุกและเครื่องยนต์ 1.1 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบหัวเก๋งหน้าสั้น พนักงานสามารถนั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ 1.2 มีน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 1.3 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็คอินจิชั่น 1.4 เครื่องยนต์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2315-2551) 1.5 ระบบส่งกำลังเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 1.6 ระบบเบรกไฮดรอลิคแยก 2 วงจรอิสระมีหม้อลมช่วยและเบรกไอเสียพร้อมเบรกมือ 1.7 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขาวแบบชนิดผ่อนแรง 1.8 ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต 1.9 ขนาดยางล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต 2. ตัวถังบรรจุน้ำ และระบบท่อทางต่าง ๆ 2.1 ถังบรรจุน้ำม้วนเป็นรูปวงรี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร สร้างด้วยแผ่นฉาบสังกะสีมาตรฐานอย่างดีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกั้นเป็นช่อง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งตามขวางของตัวรถสำหรับกันน้ำกระแทก ด้านล่างของถังน้ำมีอ่างดักตะกอนอยู่ใต้ถัง 2.2 ภายในถังน้ำเคลือบหรือพ่นด้วยวัสดุกันสนิม หรือสารกันสนิม อย่างน้อย 2 ชั้น 2.3 ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด 2 ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม.มีฝาปิด–เปิดและล็อคได้ (ติดตั้งอยู่ด้านบนตอนหน้าและตอนท้ายของถัง) /2.4 ด้านข้างของถังบรรทุกน้ำ……………………. หน้า 2 2.4 ด้านข้างของถังบรรทุกน้ำทั้ง 2 ข้าง มีช่องสำหรับเก็บสายส่ง – ดูดหรือใส่อุปกรณ์ ส่วนด้านบนมีทางเดินปูด้วยเหล็กตอกลายกันลื่น มีราวเหล็กโดยรอบ มีราวบันไดสำหรับขึ้นบนถังน้ำทั้ง 2 ด้าน 2.5 มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง โดยติดตั้งอยู่ด้านหน้าถังน้ำและมีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว 2.6 มีท่อสูบน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และท่อส่งน้ำพร้อมข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 2.7 ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์ (จ่ายน้ำแบบฝอย) สำหรับใช้พรมถนน 2.8 ด้านบนถังบรรทุกน้ำติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำแบบด้ามยาว 30 นิ้ว ชนิดหมุนได้รอบตัว ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 60 องศา พร้อมหัวฉีดน้ำปรับเปลี่ยนได้ 2.9 แผงควบคุมการทำงานข้างละ 1 แผง ประกอบด้วยข้อต่อสายดูดน้ำแบบเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด – เปิด 1 อัน ท่อส่งน้ำแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด 1 อัน มาตรวัดแรงดูด 1 อัน มาตรวัดแรงดัน 1 อัน ระบบเร่งรอบเครื่องยนต์ 1 อัน และโคมไฟส่องแผงควบคุมการทำงานพร้อมสวิทซ์ปิด-เปิด 2.10 ถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ (เป็นถังใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน) ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ หรือผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีเอกสารเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเอกสารรับรองคุณภาพมาแสดงในวันที่ยื่นซอง 3. เครื่องสูบน้ำ 3.1 เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถ โดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์รถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตรต่อนาที และสามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 3.2 เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ไม่ต้องล่อน้ำมีทางดูดและทางส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3” 3.3 เครื่องสูบน้ำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ขายมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 4. ชุดเครนไฮดรอลิค(ปั้นจั่นไฮดรอลิค)และกระเช้าไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้า 4.1 มีประสิทธิภาพในการใช้งานซ่อมไฟฟ้าในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร และเมื่อถอดชุดกระเช้าเป็นชุดเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่นไฮดรอลิค) สามารถยกอุปกรณ์สิ่งของหนักตามระยะความสามารถ - ความสามารถในการยกของเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่นไฮดรอลิค) ที่ความสูง 2.0 เมตร ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,050 กิโลกรัม - ความสามารถในการยกของเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่นไฮดรอลิค) ที่ความสูง 3.5 เมตร ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,150 กิโลกรัม - ความสามารถในการยกของเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่นไฮดรอลิค) ที่ความสูง 4.5 เมตร ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 850 กิโลกรัม - ความสามารถในการยกของเครนไฮดรอลิค (ปั้นจั่นไฮดรอลิค) ที่ความสูง 6.0 เมตร ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 650 กิโลกรัม /- เครนไฮดรอลิค (ชุดปั้นจั่นไฮดรอลิค) ……………..…. หน้า 3 - เครนไฮดรอลิค (ชุดปั้นจั่นไฮดรอลิค) เมื่อต่อกระเช้ารวมแขนเสริมสามารถยกสูงจากพื้นดินได้ 12 เมตร ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม - น้ำหนักเครนไฮดรอลิค (น้ำหนักปั้นจั่น) พร้อมขาค้ำยันไม่เกิน 700 กิโลกรัม - เป็นเครนไฮดรอลิค (เป็นปั้นจั่นไฮโดรลิค) ระบบหมุนรอบตัวเองได้ ไม่น้อยกว่า 370 องศา - มีขาหยั่งไฮดรอลิคระบบอิสระทั้ง 2 ข้าง สามารถยืดออกด้านข้างด้วยมือและ ยืดลงหยั่งกับพื้นด้วยระบบไฮดรอลิค - ชุดเครนไฮดรอลิค (ชุดปั้นจั่นไฮดรอลิค) เป็นอุปกรณ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนจากสำนักงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทผู้ขายมาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง - ชุดกระเช้าทำจากไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,500 โวลท์ โดยมีหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ทดสอบหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับรองนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง 5. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง สัญญาณเสียง 5.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟวับวาบ) สีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มม. พร้อมขาติดตั้งบนหลังคาเก๋ง จำนวน 1 อัน 5.2 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและสัญญาณไซเรนพร้อมลำโพง ซ้าย – ขวา บนหลังคาเก๋ง จำนวน 1 ชุด 5.3 มีไฟส่องสว่างหรือสปอร์ตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1 ชุด สามารถเลื่อนสูง-ลดต่ำ และเงยขึ้น-ลงได้ 5.4 ไฟ LED สีแดงไม่น้อยกว่า 70 ดวง ด้านข้างตัวถัง 2 ข้าง จำนวน 2 ชุด สามารถ กันน้ำได้ และได้รับมาตรฐาน ECE หรือ CE หรือ มอก. 5.5 ติดแทบสติกเกอร์สะท้อนแสงตลอดแนวรอบด้านท้ายรถ ให้ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 6. การพ่นสีและข้อความ 6.1 สีตัวรถและสีถังบรรจุน้ำ ตามความต้องการของหน่วยงานเป็นผู้กำหนด 6.2 สัญลักษณ์ตราหน่วยงานและข้อความต่าง ๆ ที่ติดบริเวณตัวรถหรือถังบรรทุกน้ำตามความ ต้องการของหน่วยงานเป็นผู้กำหนด 6.3 ใต้บังโคลนและแชสซีของรถบรรทุกน้ำพ่นด้วยฟินโคลท์หรือบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่า 7. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถ 7.1 ท่อดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว 30 ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน 1 ชุด 7.2 สายส่งน้ำผ้าไนล่อนอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด 7.3 หัวกะโหลกกรองผงพร้อมตะกร้าหวาย จำนวน 1 ชุด 7.4 ประแจขันสายดูดน้ำ จำนวน 1 ชุด /7.5 เครื่องมือประจำรถบรรทุก ………………………… หน้า 4 7.5 เครื่องมือประจำรถบรรทุก ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด 7.6 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด 7.7 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด 7.8 ไฟส่องสว่างแบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ โดยใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟของรถ จำนวน 1 ชุด 7.9 หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา 7.10 ชุดสำหรับงานดับเพลิงจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย หมวกนิรภัยแบบมีกระจังหน้าเพื่อป้องกันความร้อนหรือฝุ่นละออง ถุงมือทานความร้อน เสื้อคุมดับเพลิงชนิดมีแถบสะท้อนแสง กางเกงดับเพลิงชนิดมีแถบสะท้อนแสง รองเท้ายางเซฟตี้ 7.11 วิทยุ – ซีดี จำนวน 1 ชุด เงื่อนไขการพิจารณาและการรับประกัน - ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อครูปรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครนไฮดรอลิค มาแสดงในวันที่ยื่นซอง - ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรองคุณภาพ หรือหนังสืออนุมัติการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - ผู้เสนอราคาต้องรับประกันซ่อมฟรี 1 ปี จากการใช้งานตามปกติ และมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดเครนไฮดรอลิค ในเขตภาคตะวันออก หรือในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือได้รับมอบอำนาจจากศูนย์บริการหรือโรงงานผู้ผลิต โดยแนบเอกสารหลักฐานใบรับรอง หรือใบแต่งตั้งมาแสดง - ผู้เสนอราคาจะเก็บเงินได้เมื่อจดทะเบียนชื่อรถยนต์เป็นของหน่วยงานแล้ว - ส่งมอบงานภายใน 90 วัน ยื่นราคา 90 วัน ราคากลางของพัสดุในการซื้อครั้งนี้ ราคา 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้ง เวียน ชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ในเวลาราชการ และในวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุมอำเภอ ชั้น ๒ ) โดยกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องประชุมอำเภอ ชั้น ๒ ) เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 3,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ระหว่างวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๕๑๗๔๑๒ (๑๒) ในวันและเวลาราชการ หรือ www.bang-pha.go.th

หน่วยงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 22:48:03  


เอกสารแนบ : ประกาศสอบราคา.doc


@ Copyright 2009 By  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถนนเรืองวุฒิ  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2520 ต่อ 118