แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน


เดือนที่ต้องการค้น :    Untitled Document   

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสาร
  1   rorqvn   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  2   usxgka   สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  3   จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  4    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 57   สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  5    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 57   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  6    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 56   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  7    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 56   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  8    ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนธันวาคม 56   สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  9   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  10   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  11   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  12   สขร.1เดือนธันวาคม 2555   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  13   สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2555   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  14   จัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2555   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  15    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  16    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  17    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  18   ส่งแบบรายงาน สขร.1 เดือนกันยายน 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  19   ส่งแบบรายงาน สขร.1เดือนสิงหาคม 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร
  20   ส่งแบบรายงาน สขร.1เดือนกรกฎาคม 55   สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา   ไฟล์เอกสาร

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


@ Copyright 2009 By  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถนนเรืองวุฒิ  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2520